Gip in groep!

Praktisch

Datum:

Schooljaar 2017-2018.
Vraag meer informatie via info@twinkracht.be.

Geïntegreerde proeven voor teamplayers met verantwoordelijkheidszin

Samenwerkend leren, coöperatief leren, peerevalueren, authentiek assessment... De didactiek bruist van nieuwe termen. Terwijl we nadenken over het integreren van deze hot items binnen de klaspraktijk, blijft de geïntegreerde proef nog te vaak individugericht. Waar blijft het leren van elkaar, de focus op het authentieke en vooral de praktijk?
De gip als project van een (klas)groep benadert sterk het idee van teamwork. Met een mix van assessmentvormen wordt zowel de groep als de individuele leerling beoordeeld. Een mooi antwoord op de vraag van het werkveld dat op zoek is daar teamplayers met verantwoordelijkheidszin.

Programma

We tonen met praktijkvoorbeelden hoe een gip in groep ook succesvol kan zijn. We zetten in op het zinvol aansluiten van de gip bij het profiel van de leerling, met focus op de praktijk, onderscheid tussen individuele- en groepsbeoordelingen en het betrekken van verschillende evaluatoren (zichzelf, peers, interne- en externe juryleden). We laten ons inspireren door collega's om de huidige uitwerking en beoordeling van de gip te analyseren en te verfijnen.

Deze nascholing is opgebouwd als een afwisseling tussen theoretische duiding en het aanreiken van inspirerend materiaal enerzijds en praktijkseminarie anderzijds.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • stellen hun eigen uitwerking van de gip in vraag;
 • laten zich via voorbeelden inspireren tot het uitwerken van een gip in (deel)groep;
 • analyseren hun beoordelingsinstrumenten kritisch;
 • streven naar een uniforme visie van de gip binnen het eigen team.

Doelgroep

De nascholing is uitgewerkt voor gip-begeleiders en gip-coördinatoren uit TSO en BSO.

Leiding

Imke Deleu

 • leerkracht KA Zelzate
 • freelance nascholer en auteur
Publicaties
 • Code Gedragswetenschappen 3 & 5 (De Boeck)
 • SOWiEso 3de graad (Plantyn)
Saar Deleu

 • leerkracht Leiepoort Campus Sint-Vincentius Deinze
 • freelance nascholer en auteur
Publicaties
 • SOWiEso 3de graad (Plantyn)