Google in je klas

Praktisch

Datum:

Schooljaar 2017-2018.
Vraag meer informatie via info@twinkracht.be.

Go paperless: Evalueren, ontwerpen, samenwerken en presenteren met google apps

Ook genoeg van al dat papier(werk)? Is het drummen aan het kopieerapparaat je ook niet vreemd? Herken je de stress bij het verliezen, sorteren, … van taken en toetsen. Er is een oplossing!
Onbekend is onbemind. Jammer, want google apps bieden een enorme meerwaarde in het onderwijs. Dit zijn eigenlijk alternatieven voor Word, Excel en Powerpoint. Het onderscheid: net iets meer mogelijkheden die in de klaspraktijk een enorm verschil maken. Net daarom werken steeds meer bedrijven in Vlaanderen met Google.
Goed kunnen werken met Google apps wordt tegenwoordig als een belangrijke vaardigheid beschouwd. Google apps zijn zeer laagdrempelig: alles ziet er ‘bekend’ uit. Leerlingen zijn er doorgaans na een half uurtje helemaal mee weg. Leerkrachten dus ook. Alles is gratis, je hebt alleen een gmailadres nodig.

Programma

Google? Apps?

De instructiemomenten zijn beperkt, daar je vooral zelf actief aan de slag gaat. Toch is een korte introductie over (de meerwaarde van) Google apps onontbeerlijk. We gaan ondere andere in op de meerwaarde om Google (apps) in te zetten in de klas:

 • Leerlingen werken écht samen in één document. In duo’s, groepjes of zelfs als klas;
 • Leerlingen kunnen chatten/hangouten met elkaar in een veilige omgeving;
 • Leerkracht kan op ieder moment (tussentijdse) feedback geven;
 • Leerkracht kan groepswerken tot in detail opvolgen;
 • Leerkracht kan (zelfcorrigerende) digitale toetsen maken;
 • Alles is gemakkelijk te delen via Smartschool, mail,…
 • Nooit meer opslaan, downloaden, uploaden... Alles in de cloud!

Do it yourself!

De opzet van deze nascholing is het zelf aan de slag gaan met de aangereikte tools. Je leert de basics van … toe te passen op het eigen lesmateriaal:

 • Google docs (de tegenhanger van MS Word)
 • Google forms (opstellen van toetsen, enquêtes, formulieren,..)
 • Google slides (de tegenhanger van MS Powerpoint)

Doelstellingen

De deelnemers:

 • leren Google apps kennen die ze kunnen inzetten in de lespraktijk.
 • leren een alternatieve presentatietool kennen (Google slides).
 • ontwerpen (zelfcorrigerende) toetsen met Google Forms.

Doelgroep

De nascholing is opgevat vanuit een BYOD- en DIY-principe (bring your own device & do it yourself) en is geschikt voor alle leerkrachten - ongeacht vak en richting. Er is geen voorkennis nodig.

Leiding

Tamara Stojakovic

 • leerkracht Nederlands/ Engels KA Merksem
 • passie voor onderwijsinnovatie, functionele ICT in de klas en taalverwerving
 • freelance nascholer
 • Twitter: @tamara_stojakov
Publicaties:
 • Aan de slag met Okan: 10 tips ( Fons )
 • Google Classroom ( Klasse )
 • De kunst van het delen ( Fons )