Hoe loopt de stage?

Praktisch

Datum:

Schooljaar 2017-2018.
Vraag meer informatie via info@twinkracht.be.

Inspirerend Beoordelingsmateriaal

Handig, van die goede beoordelingsformulieren … Van ontelbaar belang in het stagegebeuren. Een goede begeleiding kent immers tussentijdse beoordelingen, zodat de stagiair leert om te gaan met (opbouwende) kritiek en bereid is om hiermee aan de slag te gaan.

Zowel bij de tussentijdse beoordeling (summatieve evaluatie) als de eindbeoordeling (formatieve evaluatie) analyseert de begeleider de resultaten in relatie tot de voorgenomen doelen / beoordelingscriteria. Een proces van bijsturing, van motivering en van overleg - zowel met leerlingen, ouders als met stagementoren en collega’s. Dezelfde visie delen - op dezelfde lijn beoordelen… niet eenvoudig.

Programma

We tonen hoe je objectief kan observeren en vervolgens transparant kan beoordelen. Een belangrijk accent gaat uit naar op welke manier de aangehaalde beoordelingsinstrumenten het de stagebegeleider toelaten om een heldere, overzichtelijke remediëring van de stage uit te bouwen.

Deze nascholing is opgebouwd als een afwisseling tussen theoretische duiding en het aanreiken van inspirerend materiaal enerzijds en praktijkseminarie anderzijds. De nascholing heeft tot doel om de stage'vak'groep te inspireren.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • stellen hun eigen assessmentpraktijk kritisch in vraag;
 • kunnen mits kleine aanpassingen besproken beoordelingsdocumenten aanpassen rekening houdend met de schoolcultuur;
 • streven naar een uniforme ‘vakgroep’visie omtrent het beoordelen van stage;
 • hebben aandacht voor remediëring van leerlingen tijdens het stagebeoordelingsproces;

Doelgroep

De nascholing is een interactieve mix van theoretische inhouden, oefening en reflectie en is uitgewerkt voor stagecoördinatoren en stagebegeleiders (BSO-TSO).

Leiding

Imke Deleu

 • leerkracht KA Zelzate
 • freelance nascholer en auteur
Publicaties
 • Code Gedragswetenschappen 3 & 5 (De Boeck)
 • SOWiEso 3de graad (Plantyn)
Saar Deleu

 • leerkracht Leiepoort Campus Sint-Vincentius Deinze
 • freelance nascholer en auteur
Publicaties
 • SOWiEso 3de graad (Plantyn)