Ik kan niet volgen

Praktisch

Datum:

Schooljaar 2017-2018.
Vraag meer informatie via info@twinkracht.be.

Droom of haalbare kaart? Naar bijzOnderwijs voor elke leerling! Leerlingen met D3 laten schitteren.

Wat met een kind in de klas met de diagnose dyslexie en/of dysorthografie? Wat als de diagnose dyscalculie luidt?

Programma

Wat moet een professionele hulpverlener – een leerkracht / zorgcoördinator / GON-begeleider - weten om een kind met D3 optimaal te kunnen begeleiden en opvolgen?

Ieder kind is uniek en verdient begeleiding op maat!

Als logopediste wordt Kay Lamond in haar zelfstandige praktijk dagelijks geconfronteerd met kinderen die moeilijkheden ondervinden op vlak van lezen, spellen en rekenen. Haar taak bestaat erin deze kinderen gestructureerd basisvaardigheden bij te brengen en hen op een positieve manier kennis te laten maken met de leerstof. Er wordt op maat van het kind een behandelplan opgesteld, alsook kunnen compenserende maatregelen worden gemaakt en toegepast. In samenspraak met alle betrokken instanties wordt op regelmatige basis geëvalueerd en wordt de therapie bijgestuurd.

In een beknopte uiteenzetting wordt aangetoond hoe deze stoornissen onderkend, gediagnosticeerd en begeleid kunnen worden. Een waaier aan nieuwe inzichten. Boeiend!

Doelstellingen

De deelnemers:

  • herkennen leerlingen met D3;
  • hebben notie van de gevolgen voor leerlingen met D3 in de klaspraktijk en bij het studeren thuis;
  • kunnen leerlingen met D3 optimaal ondersteunen;
  • zijn bereid om kritisch na te denken over wenselijke maar vooral haalbare STICORDI-maatregelen.

Doelgroep

Ongeacht de (onderwijs)functie is deze nascholing een must voor iedereen die interesse wegdraagt voor deze problematiek van leerstoornissen en voor wie de kansen van leerlingen met D3 in het onderwijs wil laten maximaliseren.

Leiding

Kay Lamond