De Preventie-piramide

Praktisch

Datum:

Schooljaar 2017-2018.
Vraag meer informatie via info@twinkracht.be.

Preventief probleemgedrag aanpakken, verhoogt het welbevinden van elke leerling en leerkracht!

In het onderwijs worden we overstelpt met eindeloos veel informatie over de leerling, verspreid via verschillende kanalen. Denk maar aan de uitgebreide inschrijvingsformulieren die leerkrachten samen met de ouder(s) invullen, de leerlingvolgsystemen die elke dag wel iets nieuws te melden hebben, de portretterende klassenraden die het beeld over een leerling vormen ... Maar gaan we met deze informatie ook effectief aan de slag? Of ... wachten we tot de eerste problemen opduiken om dan opnieuw een klassenraad te vormen, de inschrijvingsformulieren bij de hand te nemen en het leerlingvolgsysteem door te nemen? Wat als we preventief inspelen op de kenmerken van de leerlingen in de klas om kleine veranderingen door te voeren die het welbevinden bij de start verhogen om zo probleemgedrag te verminderen?

Deelnemers aan deze workshop staan kritisch stil bij het actief omgaan met informatie over de leerling en worden begeleid om in de verschillende niveaus van de preventiepiramide (Deklerk, J. 2011) de denkoefening verder te zetten. De deelnemers worden zich bewust van hoe kleine veranderingen (inhoudelijk / praktisch) voor één of enkele leerlingen in de klas, het welbevinden van heel wat meer leerlingen verhoogt. De begeleiders nemen de rol van coach op zich en geven eveneens enkele inspirerende voorbeelden mee aan de deelnemers.

Programma

Verkenning van theoretische inzichten

We ontdekken de niveaus binnen de preventiepiramide om in eender welke situatie gericht in te spelen op gekend of gesteld gedrag.

Denkparcours

We overdenken de eigen aanpak op school om met informatie over leerlingen om te gaan. We laten ons inspireren om vanuit de theorie gericht te handelen, preventief.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • stellen het persoonlijk actief omgaan met informatie over de leerling in vraag;
  • belichten probleemsituaties vanuit de preventiepiramide.

Doelgroep

De nascholing is een interactieve mix van theoretische inhouden, oefening en reflectie en is voor elke leerkracht, ongeacht graad en onderwijsvorm, interessant.

Leiding

Imke Deleu

  • leerkracht KA Zelzate
  • freelance nascholer en auteur
Publicaties
  • Code Gedragswetenschappen 3 & 5 (De Boeck)
  • SOWiEso 3de graad (Plantyn)
Saar Deleu

  • leerkracht Leiepoort Campus Sint-Vincentius Deinze
  • freelance nascholer en auteur
Publicaties
  • SOWiEso 3de graad (Plantyn)